ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

 
บริษัท เทคโนโลยีระบบน้ำ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออกแบบจัดหาพัฒนาระบบการให้น้ำแก่พืชเพื่อเป็นการจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชของไทย เพื่อให้การจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและแรงงานคน ประหยัดเวลาและการลงทุน บริษัทฯ มีผลิตภัณท์ ที่หลากลาย สามารถนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิด เช่น สปริงเกลอร์ น้ำหยด น้ำพุ่ง ท่อน้ำ ปั๊มน้ำและข้อต่อต่างฯ อีกมากหมาย โดยสินค้า มีคุณภาพสูง ผลิตจาก โรงงาน ที่ได้มาตราฐานและราคาที่ประหยัดสามารถนำไปใช้กับ พืชไร่ พืชสวน ผักและผลไม้ต่างฯ ได้ทุกชนิดพืชบริษัทฯ ให้บริการ ควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยเกษตรกรสามารถขอคำแนะนำ วิธีการออกแบบ ติดตั้ง วางแผนต่างฯ รวมไปถึง การป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างฯ ได้

ที่ตั้งบริษัท  สำนักงานใหญ่
ชื่อบริษัท :: บริษัท เทคโนโลยีระบบน้ำ จำกัด 
ที่ตั้ง :: 1779 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


การติดต่อ
E-mail :: info@itec.co.th
Mobile. :: 087-504-6725, 087-504-5701 
Phone. :: 02-9396362-5 
Fax :: 02-9396368
 

 
 
ที่ตั้งบริษัท  สาขาย่อย  
ชื่อบริษัท :: บริษัท เทคโนโลยีระบบน้ำ จำกัด 
ที่ตั้ง :: 58/843 หมุ่ที่ 13 ซอยนครชัยวิลล่า 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


การติดต่อ 
E-mail :: info@itec.co.th
Mobile. :: 092-281-6710, 092-251-7811
Phone. :: 02-9092081-3 
Fax :: 
 
 
16 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 4117 ครั้ง

Engine by shopup.com